De meterstandentabel is het tweede paneel van GasHelder, en heeft drie onderwerpen:

 1. De meterstanden zelf (kolommen Datum 2 en Meterstand)
 2. De graaddagen (kolom Graaddagen)
 3. Opmerkingen/gebeurtenissen (kolom Opmerkingen)

De linken verwijzen naar de toelichting op deze onderwerpen. Vergeet vooral niet de kolom opmerkingen. Die verwijzen naar gebeurtenissen in die periode, die het gasverbruik beïnvloeden. Bijvoorbeeld het inregelen, of het isoleren van de woning.
Voor het invullen zelf geldt dat alleen de gele velden daarvoor bestemd zijn. De rest is beveiligd.

Toelichting op de kolomnamen

 • Periode: het nummer van de eerste periode tussen twee datums.
 • Datum 1: de begindatum van een periode.
 • Datum 2: de einddatum van een periode.
 • Dagen: het aantal dagen van die periode.
 • Meterstand: de opgenomen stand van datum 2.
 • Gasverbruik: het aantal kubieke meters aardgas in deze periode. Gasverbruik is alleen zichtbaar als de warmtebron ook gas verbruikt. Het kan veranderen in Warmteverbruik als de warmtebron stadsverwarming of Elek-verbruik als het om een pure warmtepomp is.
 • Doucheverbruik: de energie die nodig is voor het warm tapwater. Het meeste is voor het douchen.
 • Verbruik: het gas- of warmteverbruik voor het verwarmen van het huis. Wanneer u een warmtebron kiest, staat hier ook bij welke warmtebron dit is. CV staat voor een ketel, SV voor stadsverwarming, WN voor warmtenet, WP voor warmtepomp en WpCv voor een hybride warmtepomp.
 • Graaddagen: de eenheid die aangeeft wat de gemiddelde temperatuur was in die periode. Zie ook Wat zijn Graaddagen.
 • CV: m3/ graaddag: Het aantal kubieke meters aardgas per graaddag dat in dit geval de ketel gebruikt. Dit is dus exclusief het verbruik voor het warm tapwater. Van een stadsverwarming wordt de warmte gemeten, en daarvan is de eenheid GJ. Dat staat voor gigajoule. En bij een warmtepomp gaat het om elektriciteit. Daarvan is de eenheid KwH. Kilowattuur.
 • Opmerkingen: die zijn van uzelf en geven het kenmerk aan van die periode of datum 2 van die periode. Bijvoorbeeld 23/10/2022, inregelen. Zie ook de kolom Opmerkingen.

GasHelder is een initiatief van CVTuning

Ontwerp, ontwikkeling en hosting.

studio345

Privacy

We delen persoonlijke gegevens nooit met anderen.

Deze website gebruikt cookies om de layout te optimaliseren.
Jammer genoeg accepteert uw browser geen cookies dus is de weergave mogelijk niet perfect.
Lees voor meer informatie onze Privacyregels.

Deze website gebruikt cookies om de layout te optimaliseren.
Door verder gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.
Lees voor meer informatie onze Privacyregels.